I løber af året har vi forskellige traditioner og aktiviteter i Himmelblå.

Tirsdage er vi til morgensang på plejehjemmet eller i kirken.

Onsdag tager vi ofte på tur ud i det blå.

Torsdag har vi legestuedag. Her mødes vi med vores venner på Kirketorvet 10 eller en legeplads. 

Julefrokost d. 16/12 på Kirketorvet. Alle børn medbringer noget til julebordet, mere info om dette senere.

Julehygge d. 21/12 kl. 15-17. Vi siger god jul til hinanden og hygger.

Fastelavn d. 24/2. Vi skal være klædt ud og slår katten af tønden.


Påskefrokost d. 7/4

PPO dag d. 20/5 - vi mødes og med vores venner og dagen slutter af med at mor og far henter på legepladsen, hvor der vil være boller og kaffe.


Bondegårdstur d. 24/5

Lejrtur på Ajstrup camping d. 9+10. juni. Vi tager afsted torsdag om formiddagen. Så hygger vi på campingpladsen og slår telte op. Inden aftensmad hentes de små. Næste dag kan de små afleveres på Ajstrup camping. Der er forældrekaffe og afhentning fredag ved 14 tiden på campingpladsen. Tema: vand. Der overnattes kun sammen med børn over 2 år.

Sankt Hans d. 23/6

Indianeruge uge 34

Festuge uge 35

Pædagogisk dag d. 16/9 her er pasningsordningen lukket.

Bondegårdstur d. 27/9

Herudover vil der også være sommerfest, julefest og bedsteforældredag. Datoer kommer.  

Nærmere info om de forskellige dage kommer når vi nærmer os :)